LangUuDiem.Com

Sự kiện

HỌ “NGUYỄN KHOA” – HỘI THẢO TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRẠNG TỔ ĐỜI 3, NGÀI ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN DUY NĂNG

HỌ “NGUYỄN KHOA” – HỘI THẢO TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRẠNG TỔ ĐỜI 3, NGÀI ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN DUY NĂNG

Ngày 30/032014, nhằm ngày 30/02 năm Giáp Ngọ, tại từ đường họ Nguyễn Khoa, làng Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền,Tỉnh Thừa Thiên Huế. Các thành viên tham dự gồm có: Các trưởng lão Trưởng Họ tộc (Nguyễn…