LangUuDiem.Com

Họ Đoàn

Chuẩn bị Đại hội lần 6 Đoàn tộc tỉnh Thừa Thiên-Huế tiến hành giữa năm 2016 – dự kiến tổ chức tại Từ Đường Chi Tộc Ưu Điềm.

Công trình trùng tu mộ Tổ ông Tổ Bà khai canh Chi tộc làng Ưu Điềm Thị Tổ họ Đoàn Văn do con cháu Ngài Khiêu Tổ Khảo Đoàn Văn Diệu, Đoàn Trọng Lạc cúng dường xây dựng.

Mộ Tổ Ông, Bà toạ lạc xứ Lâm Thượng làng Đàm Bổng xưa( Ưu Điềm), nay thuộc vùng Đông An làng Trạch Phổ.
Khởi công xây dựng do vợ chồng Đoàn Bảo Vương Hồng – Đoàn Thái và Hoài Kỹ Nguyên làm công đức trùng tu, kinh phí 100 triệu đồng – con cháu Chi Tộc thi công giám sát.

Đoàn Văn Đính

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *