LangUuDiem.Com

Húy kỵ Ngài Đại Tướng Quân.

Thông lệ hàng năm, ngày rằm tháng Ba hôm nay, nhằm ngày 26/04/2021. Ban Trị sự họ Tộc giỗ Ngài Tổ đời 3; Ngài Đại Tướng Quân Nguyễn Duy Năng lần thứ 486, khai sinh họ Tộc Nguyễn Khoa.

Liên tiếp tình hình diễn biến mấy năm gần đây khó lường của dịch bệnh, Ban Tổ chức gói gọn trong khuôn khổ cho phép. hơn nữa do sau khi nâng cấp sửa chữa nhà thờ Họ, các thế hệ mưu sinh rộng khắp Bắc Nam và hải ngoại, Ban Tổ chức xưa nay mang tính truyền thống do đó bị hạn chế thông tin kịp thời đến từng thành viên ( đinh)Nội, Ngoại nên có trở ngại về thu chi nghĩa vụ tài chính đóng góp tu sửa do nhà thờ Họ xuống cấp.

Dù phía trước có khó khăn, Nghị quyết Ban Trị sự họ Tộc quyết tâm mở Hội thảo về Ngài Đại Tướng Quân tổ đời 3 vào tháng 3/2014, trùng tu gia phả mang tính hiện đại lưu truyền được nhiều thế hệ là giáo sư ưu tú, học giả, học vị và Tỉnh nhà quan tâm, tại thành phố Huế và huyện Phong Điền hiện nay có đường mang tên Nguyễn Duy Năng.

Buổi húy kỵ được thành viên họ Tộc quan tâm. Sau lễ, Ban Trị sự-Ban Tổ chức công khai những tồn tại hiện hữu, quyết tâm hoàn thành phần sân nền còn lại (hơn 400m2), chọn ngày lễ Khánh thành.

Sự đóng góp trong ngày:

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP.

          (Ủng hộ làm sân)

  1. Nguyễn Khoa Bình.                 10 tấn Xi măng
  2. Nguyễn Khoa Trung                 2 xe đá 1X2 (10m3)
  3. Nguyễn Khoa Thảnh,                                         5.000.000 
  4. Nguyễn Khoa Nam Anh,                          3.000.000
  5. Nguyễn Khoa Thắng (con Khoa Thí),              2.000.000
  6. Nguyễn Khoa Huệ                                              2.000.000
  7. Nguyễn Khoa Linh                                             2.000.000
  8. Nguyễn Khoa Thiên                                           1.000.000
  9. Nguyễn Khoa Tuấn (con Khoa Ghé)                2.000.000

10) Nguyễn Khoa Chùy,                                        3.000.000

11) Nguyễn Khoa Sơn,                                           1.000.000

12) Nguyễn Khoa Hoanh,                                       3.000.000

13) Nguyễn Khoa Thi,                                            1.000.000

14) Nguyễn Khoa Thẻo,                                         1.000.000

15) Nguyễn Khoa Tâm Vĩnh Nguyên,                   5.000.000

16) Nguyễn Khoa Thuần,                                       1.000.000

17) Nguyễn Khoa Á,                                               1.000.000

18) O Nga,                                                                   500.000

19) Nguyễn Khoa Đải,                                               500.000

20) Nguyễn Khoa Thành,                                          500.000

21) Nguyễn Khoa Hiêu,                                             500.000

22) Nguyễn Khoa Thứ,       (Ưu Thượng)             1.000.000

23) Nguyễn Khoa Hậu,                                              500.000

24) Nguyễn Khoa Thỉ        ( Phú An)                     1.000.000

25) Nguyễn Khoa Bính,                                             500.000

26) Hai O: Nguyệt, Ly                                                500.000

27) Nguyễn Khoa Thế,                                               500.000

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *