LangUuDiem.Com

Tạ và An Vị miếu cô

Ngày 14 tháng 10năm 2019 nhằm ngày 16/09 Kỷ Hợi. Ban chấp hành, Ban Trị sự Họ tộc hành lễ Tạ và An vị miếu cô ,miếu củ xuống cấp, xây mới kinh phí do cô Nguyễn Thị Hoa tài trợ.

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *