LangUuDiem.Com

Họ Nguyễn Khoa

Trên tinh thần biên bản Ban thư ký Hội Thảo và các tham luận của những thành viên tham dự ngày 30/03/2014 tại nhà thờ Họ Nguyễn Khoa.

Theo đó, việc trùng tu đánh máy in thành tập để bảo tồn hệ thống Gia phả là cấp bách. Hiên nay, các nhánh nhất và ba (1&3) gần hoàn tất. Nhánh Tư (4)có số đinh rất lớn và mưu sinh qua nhiều thời kỳ trải rộng trên toàn quốc, có một số ở nước ngoài chưa thể liên lạc, do đó thông tin gởi về còn thiếu rất nhiều – theo tham khảo ở địa phương. Nhiều đời thứ 17,18,19 chưa cung cấp đầy đủ.

Vậy kính báo những bà con chưa hay biết và cũng nhờ thông tin đến bà con xa quê lâu không liên lạc  cung cấp để sớm được hoàn thiện.

Chú ý:

Tránh sự nhầm lẫn, xin ghi thêm tên đời thứ 16.

( con gái lấy chồng ở đâu-quê chồng, họ tên cháu ngoại )

*Xin gởi về

–  nguyenkhoahongvan137@gmail.com

–  Nguyễn Khoa Hiệt, sđt :  0904477467, hoặc : 01235386548

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *