LangUuDiem.Com

Cảm nhận

Sông Ô Lâu huyền thoại

Sông Ô Lâu huyền thoại  (Sông còn tên gọi khác là sông Thu Rơi)                                                   Bến chợ Hôm                                        Ảnh : Lê Lan                                                    Sông Ô Lâu bắt nguồn từ thượng nguồn đỉnh núi Truồi hùng vỉ, có độ cao tuyệt đối xấp…