LangUuDiem.Com

Địa điểm Huyện đường Phong Điền

Huyện đường Phong Điền được thành lập năm 1835, dưới thời vua Minh Mạng. Trước năm 1945 đóng tại làng Ưu Điềm, xã Phong Hoà, huyện Phong Điền.

Trong cách mạng tháng Tám (1945) dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, mặt trận Việt Minh huyện đã tập hợp quần chúng nhân dân biểu tình thị uy, kéo về Huyện đường hô vang khẩu hiệu: Hoan hô mặt trận Việt Minh; Việt Nam độc lập muôn năm. Cuộc biểu tình đã biến thành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay sau khi giành được chính quyền, ngày 18.8.1945, chính quyền nhân dân được thành lập do đồng chí Hoàng Thái làm Chủ tịch, đồng chí Hoàng Tiến làm Chủ nhiệm Việt Minh. Chỉ trong 2 ngày nhân dân Phong Điền đã khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong toàn Huyện. Ngày 23.8.1945 Ủy ban Khởi nghĩa huyện Phong Điền đã tổ chức huy động nhân dân tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế.

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *