LangUuDiem.Com

Hội đồng hương làng Ưu Điềm – Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt

ĐỒNG HƯƠNG ƯU ĐIỀM TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Đêm 16 và sáng 17 tháng chạp năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 27, 28/01/2013, các cụ lão Hội đồng hương Ưu Điềm tại xã Quãng Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu cúng lễ Tất và Thành niên khai trương họp mặt cuối năm của bà con dân làng.

Đây là lễ truyền thống của quê nhà được các cụ giữ lại qua ba mươi tư (34) năm hoạt động, đồng thời truyền nghi thức lễ trọng này cho thế hệ kế cận để tỏ lòng với tổ tiên nơi cội nguồn của cha ông.

Trong tình yêu thương, sẻ chia ngày họp mặt, Ban Khuyến Học của Hội trao 20 phần quà trong chương trình khuyến học cho các cháu vượt khó học giỏi, giỏi và xuất sắc trong năm học vừa qua (buổi lễ tổ chức vào ngày thứ 2 cho nên một số cháu không có mặt, thay vào đó ông bà nội ngoại, bố mẹ nhận thay).

 

 

Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013] Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]
Hội đồng hương làng Ưu Điềm - Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt [28/01/2013]

(Tin & Ảnh: Nguyễn Khoa Hồng Vân)

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *