LangUuDiem.Com

Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]

Ngày 01/01/2013 (nhằm ngày 20/11 năm Nhâm Thìn)

Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần thứ 7. với sự tham dự của bà con qua các thời kỳ sinh sống tại TP.HCM, bên cạnh còn có một số anh chị em thanh niên ở quê nhà vào làm việc tại đây.

Trong tình thân ái của buổi tất niên thôn Tư, ít nhìêu cũng mang lại cho những người con xa quê hương thêm tình yêu thương.

Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]
Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013] Hội đồng hương thôn Tư họp mặt lần 7 [01/01/2013]

(Tin & Ảnh: Nguyễn Khoa Hồng Vân)

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *