LangUuDiem.Com

Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn

Được sự chứng minh của Hoà Thượng THÍCH TÂM THỌ cùng các Chư Tăng, Đại Đức quang lâm dâng hương lễ tẩy uế, cung nghinh, an vị tổ đường khai canh tộc họ ĐOÀN làng Ưu Điềm.

Buổi lễ được tổ chức vào ngày 03/08/2012 (nhằm ngày 16/07 âm lịch) với sự hiện diện của tộc trưởng cùng các bậc cao niên và bà con xa gần.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ

 

Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn
Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn Lễ an vị nhà thờ họ Đoàn

Tin & ảnh: Đoàn Văn Đính

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *