LangUuDiem.Com

Khánh Thành Bệnh Viện Mắt‏ PHƯƠNG NAM

Bệnh viện mắt kỹ thuật cao PHƯƠNG NAM, tọa lạc 360,Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh khánh thành đưa vào hoạt động,ngày 20/10/2013.
Ban quản trị hội đồng một thành viên là ông Nguyễn Khoa Khiêu, với sự hiện diện của chính quyền địa phương, cùng đội ngũ y, bác sỹ chuyên ngành, bạn bè tham dự.

 

LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN MẮT PHƯƠNG NAM

(Tin & Ảnh: Nguyễn Khoa Hồng Vân)

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *