LangUuDiem.Com

Sơ lược hoạt động hội

SƠ LƯỢC HỌAT ĐỘNG HỘI

Hội được thành lập vào năm 1992 và chính thức sinh họat năm 1995.

Để kết nối tình yêu thương giữa những người đồng hương xa xứ sống tha phương lại với nhau và quan tâm đến những hòan cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Hằng năm, Hội chọn ngày họp mặt và giao lưu cùng nhau là ngày chủ nhật lần thứ hai (sau Tết Âm lịch) với các mục đích thường xuyên:

  • Mừng thọ người cao tuổi.
  • Phát quà khuyến học cho các cháu đạt thành tích tốt trong học tập.
  • Khen ngợi những nghĩa cử cao đẹp của mọi thành viên

 

Sau trận thiên tai lũ lụt lớn (năm 1999) đã tàn phá một số công trình, trong đó có đền Nghĩa Trũng, Hội đã vận động Bà con xây dựng lại. Ngòai ra, Hội còn vận động đóng góp một phần đón nhận giấy chứng nhận làng văn hóa, trùng tu và sữa chữa các công trình khác như: chùa, đường vào chùa, cổng đình các Thôn….

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế, nhưng Hội luôn tâm niệm hướng về Quê hương.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌP MẶT

 

Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm
Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm Họp mặt hội đồng hương Ưu Điềm

Tin & ảnh: Nguyễn Khoa Hồng Vân

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *