LangUuDiem.Com

Tất niên Đồng hương Ưu Điềm (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Ngày 17 tháng Chạp Âm lịch (Tân Mão), nhằm ngày 10/01/2012 (Dương lịch ), Hội Đồng hương làng Ưu Điềm tại Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức cúng tất niên.
 
Theo thông lệ hàng năm, sau lễ chính là các phần:
 
–  Tổng kết họat động của Hội.
–  Chúc thọ người cao tuổi.
–  Khen thưởng con cháu có thành tích trong học tập (thống kê chưa đầy đủ, hiện có 18 cháu).
 
Tuy vẫn còn một số hạn chế, nhưng những hội viên đã bên nhau xây dựng tình cảm quê nhà trong một tình thương mến thương cùng con cháu.
 
 
 
 
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]
BỐ, MẸ VÀ ÔNG NỘI (NGOẠI) NHẬN QUÀ THAY CON, CHÁU.

Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu] Tất niên làng Ưu Điềm [Vũng Tàu]

(Tin & Ảnh: Nguyễn Khoa Hồng Vân)

 

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *