LangUuDiem.Com

Đặt đá trùng tu Chùa Ưu Đàm

Ngày 6.4.2008 tại làng Ưu Điềm, xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, Ban ĐDPG huyện Phong Điền cùng Ban Hộ tự NPĐ Ưu Điềm đã làm lễ đặt đá trung tu chùa Ưu Đàm, NPĐ Ưu Điềm. Đến chứng minh có HT Thích Tâm Thọ; HT Thích Lưu Hoà đồng Gíao phẩm CMBTS; TT Thích Tâm Pháp, Chánh Đại diện Phật giáo huyện Phong Điền cùng Tăng, Ni Phật tử trong BĐD và đồng hương làng Ưu Điềm.

Chùa Ưu Đàm là một ngôi chùa cổ ra đời vào khoảng đầu thế kỷ 16, trải qua hàng nhiều thế kỷ chùa đã xuống cấp và đã trải qua nhiều lần trùng tu sửa chữa làm biến thiên nhiều từ kiểu dáng kiến trúc đến vị trí. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, năm Minh Mạng thứ 2, Tân Tỵ (1821) chùa được nhà vua ban chiếu, cấp bổng lộc để trùng tu. Năm 1954 chùa lại bị bom đạn chiến tranh tàn phá, con dân trong làng đã góp công góp của xây dựng lại bằng bê tông cốt thép theo mô hình kiến trúc kiểu chữ Công gồm tiền đường, chánh điện. Trong những năm trở lại đây, chùa lại xuống cấp, thêm vào đó nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của con dân trong làng ngày càng phát triển, hàng năm Ban Hộ tự và Tăng Ni đồng hương làng Ưu Điềm đã có những sửa chữa nhưng cũng chỉ mang tính chất tạm thời.

Lần trùng tu này do những Phật tử thuộc con dân của làng đang sinh sống tại Mỹ phát tâm cúng dường kinh phí, tuy nhiên cũng chỉ đủ để trùng tu giai đoạn 1 là ngôi tiền đường ước tính khoảng hơn 300 triệu đồng. Ngôi chánh điện sẽ do Tăng, Ni và bà con Phật tử đứng ra vận động và trùng tu vào giai đoạn 2 sau khi hoàn thành hạng mục tiền đường này.

 

Chư tôn đức đặt đá xây dựng Chùa

Tin, ảnh Không Lực

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *