LangUuDiem.Com

Tiến sỹ Nguyễn Duy Năng

Tiến sỹ Nguyễn Duy Năng

 

Người xã Dĩnh Uyên, huyện Phượng Nhãn (nay là thôn Lường, xã Dĩnh Kế). Ông sinh năm 1534, năm 41 tuổi thi đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa thi Giáp Tuất niên hiệu Sùng Khang thứ 9, đời Mạc Mậu Hợp (1574), được bổ làm quan Thừa Chánh sứ dưới triều Mạc, sau bỏ nhà Mạc vào Nam, được nhà Lê trọng dụng bổ làm quan khuyến nông , giữ trọng trách về hậu cần cho mặt trận Thuận Quảng. Khi hơn sáu mươi tuổi Ông được phong đại tướng quân. Ông mất tại làng Ưu Điềm, huyện Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay), thọ 80 tuổi.

 

IMG_1067

Bình luận nhanh bằng tài khoản Facebook

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *